Open Widget Area
  • Ką tik pagaminti katinukai

Teisės ir atsakomybės apribojimai


1. Naudodami tinklalapį www.katinukai.lt (toliau Tinklalapis) Jūs pasižadate laikytis šių nuostatų ir sąlygų, kurios įsigalioja nedelsiant po Jūsų pirmojo apsilankymo tinklalapyje. Jei nesutinkate su žemiau išvardintomis nuostatomis ir sąlygomis prašome nesilankyti ir nesinaudoti suteiktomis www.katinukai.lt tinklalapio galimybėmis ir pateikiamu tinklalapyje turiniu. Šios sąlygos ir nuostatos be išankstinio perspėjimo gali būti keičiamos.

2. www.katinukai.lt gali keisti šias sąlygas bet kuriuo metu, patalpindami pakeitimus viešai prieinamoje vietoje, www.katinukai.lt tinklalapyje. Jūsų atsakomybėje yra patikrinti šias sąlygas ir nuostatas kaskart apsilankius tinklalapyje.
Jūsų naudojimasis tinklalapiu po sąlygų pakeitimų traktuojamas kaip sutikimas priimti atnaujintas sąlygas ir nuostatas.

3. Talpindami turinį į tinklalapį, ar tai būtų tekstas, nuotraukos, video, komentarai ar bet kokio kito pobūdžio turinys, Jūs sutinkate suteikti www.katinukai.lt neterminuotą, neatšaukiamą, neatlygintiną, neišimtinę teisę ir licenciją naudoti, atgaminti, keisti, pritaikyti, skelbti, versti, kurti išvestinius darbus, platinti, atlikti, demonstruoti viešai visuomenei, ir naudotis visomis autorių teisėmis, susijusiomis su Jūsų indėlių į www.katinukai.lt tinklalapio turinį. Jei nenorite suteikti šių teisių prašome į tinklalapį turinio netalpinti.

4. Talpindami bet kokį turinį www.katinukai.lt tinklalapyje:

4.1. Jūs garantuojate, kad jūsų indėlis į tinklalapio turinį yra Jūsų pačių originalus darbas ir kad jūs turite teisę pateikti talpinamą turinį tinklalapiui bei suteikti teisę ir licencijas, nurodytas šių sąlygų 3 (trečiame) punkte.

4.2. Jūs įsipareigojate, kad:

4.2.1. jūsų talpinamas turinys nėra šmeižikiškas ir nepažeidžia jokių Lietuvos Respublikos teisių arba asmens teisių;

4.2.2. imsitės visų galimų veiksmų užtikrinant, kad jūsų talpinamas turinys nebus traukiamas atsakomybėn pagal 4.2.1 punktą.

4.3. Jūs atleidžiate www.katinukai.lt nuo atsakomybės ir prisiimate atsakomybę dėl visų nuostolių, nuobaudų ir kitų išlaidų, kurios gali būti patirtos dėl Jūsų patalpinto turinio.

5. Jūs sutinkate naudotis svetaine tik teisėtais tikslais ir taip, kad nebūtų pažeista arba apribota teisė naudotis tinklalapio turiniu kitiems tinklalapio vartotojams.

6. Talpindami turinį į tinklalapį privalote vadovautis viešomis moralės ir etikos normomis. Toliau pateikiami pavyzdžiai (bet ne baigtinis sąrašas) elgesio/veiksmų /turinio, kurie yra draudžiami:

• įžeidžiančio arba pavojingo turinio talpinimas;
• lyčių diskriminavimo, rasistinio, homofobinio, nepadoraus, keliančio nerimą ar bet kokio kito pavojingo visuomenei turinio talpinimas;
• keiksmažodžiai;
• nepageidaujamo el. pašto siuntimas;
• vienodo turinio talpinimas;
• nesankcionuotas reklamos talpinimas;
• turinio, pažeidžiančio Lietuvos Respublikos įstatymus, talpinimas.

7. Jeigu talpindami turinį jūs pažeidžiate bet kurias šiame dokumente nurodytas sąlygas ar nuostatas arba jūsų turinys gali pakenti www.katinukai.lt tinklalapio reputacijai, www.katinukai.lt pasilieka teisę pašalinti tokį turinį ir/arba užblokuoti jūsų elektroninio pašto adresą arba IP adresą (kurį Jūs naudojote turinio talpinimui tinklalapyje) tolimesniam tinklalapio naudojimui.

8. Naudodamiesi tinklalapiu jūs neturite atskleisti jokios asmeninės informacijos apie save ar kitus asmenis (pavyzdžiui, telefono numerio ar namų adreso). Talpindami komentarą tinklalapyje arba tapdami tinklalapio gerbėjais www.facebook.com socialinėje platformoje, privalote žinoti, kad jūsų www.facebook.com profilio nuotrauka ir registracijos vardas bus matomi tinklalapyje www.katinukai.lt.

7. Jei esate jaunesni nei 18 metų, jūs turite gauti tėvų ar globėjų sutikimą prieš talpindami bet kokį turinį į tinklalapį.

8. www.katinukai.lt pasilieka teisę ištrinti bet kokį patalpintą turinį nevaržomai savo nuožiūra, bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo ar paaiškinimo.

9. Jūs negalite kopijuoti, atgaminti, vėl skelbti, atsisiųsti, transliuoti, perduoti, pateikti visuomenei ar kitaip naudoti svetainės turinio kokiu nors būdu, išskyrus savo asmeniniam, nekomerciniam naudojimui.

10. www.katinukai.lt  nėra atsakingi už jokius nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, toliau išvardintiems (nepriklausomai ar nuostoliai yra numanomi, paskaičiuojami ar kitaip apibrėžiami): duomenų praradimo, pajamų arba numatomo pelno praradimo, verslo praradimo, galimybių praradimo, ar žalos reputacijai, nuostolius, kuriuos patyrė trečiosios šalys, taip pat netiesioginius, logiškai išplaukiančius arba baudinius nuostolius.

11. www.katinukai.lt negarantuoja, kad funkcijos, esančius svetainėje bus nepertraukiamas ir be klaidų arba kad patalpintas turinys nesukels techninių problemų Jūsų naudojamai įrangai.

12. Pavadinimams, nuotraukoms ir logotipams identifikuojantiems www.katinukai.lt ar trečiųjų šalių produktus ir paslaugas yra taikomos autorinės, dizaino ir prekių ženklų teisės, priklausančios teisių turėtojams.

13. Šie terminai turi būti reglamentuojama ir aiškinami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir bet koks ginčas yra sprendžiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisine sistema.

Katinukai.lt administracija
Iškilus klausimams su administracija galite susisiekti el. paštu [email protected]